Profil

Preduzeće IT Advanced Services d.o.o. (ITAS doo)  je specijalizovano za implementaciju i integraciju kompleksnih računarskih i softverskih sistema, kao i za razvoj softvera.  Preduzeće IT Advanced Services (ITAS doo)  je osnovano u junu 2004. Osnivač i vlasnik ITAS doo je  ČIKOM informatički inžinjering doo Podgorica.

Preduzeće ČIKOM je jedno od vodećih informatičkih preduzeća u Crnoj Gori, koje je u praksi dokazani  integrator i implementator najsloženijih informatičkih rješenja. ČIKOMje  Microsoft Gold Partner ima sertifikovane kadrove i osposobljene Microsoft trenere (tri). ČIKOM  je jedini autorizovani partner kompanije Symantec na tržištu Crne Gore.

ČIKOM je sertifikovani partner najvećih svjetskih kompanija u oblasti networkinga, Cisco Systems, Allied Telesyn, Nortel Networks  i Allot Communications.Takođe Čikom je autorizovani partner kompanija Brand Rex i ODM.  Čikom je i partner kompanija HP (Compaq) i ACER koji su referentni proizvođači računarske opreme i autorizovani prodavac proizvoda najpoznatijeg svjetskog proizvođača IT-opreme kompanije INTELSa svim ovim kompanijama Čikom ima autorizovane ugovore, a zaposleni  posjeduju inženjerske sertifikate ovih kompaniija. U vlasništvu kompanije ČIKOM je pored ITAS i specijalizovano preduzeće za networking, ComNETCrna Gora. U ČIKOM grupaciji ima 30 zaposlenih.

Preduzeće IT Advanced Services je definisalo svoju poziciju na tržištu informacionih tehnologija kao sistemski integrator u kompleksnim okruženjima. IT Advanced Services je je u svom radu skoncentrisan na potrebe klijenata, obezbjeđujući fleksibilna rješenja koja prate visoke standarde IT usluga i proizvoda.

IT Advanced Services je partner, akreditovani Solution Provider,  kompanije  Sun  Microsystems Inc. (www.sun.com).

Za potrebe billing sistemâ grupacije Telekom CG ITAS je u 2004. godini u saradnji sa regionalnim distributerom SUN-a, kompanijom MARAND iz Ljubljane  i sa ČIKOM doo isporučilo i instaliralo Telekomu CG SUN servere i SUN Storage. U novembru 2004.  ITAS je takođe u saradnji sa kompanijom MARAND i sa ČIKOM doo isporučio i instalirao u MONET GSM,  SUN servere i SUN softver. U julu 2005. ITAS je u saradnji sa kompanijom kompanijom SAGA doo Beograd isporučio i instalirao u MONET GSM,  SUN servere i SUN softver.  

IT Advanced Services je preduzeće prepoznatljivo po visoko obrazovanom i kvalifikovanom kadru koji vlada novim, vodećim informacionim tehnologijama, a koji je do sada učestvovao u radu na složenim i zahtjevnim projektima. ITAS u svom timu ima Sun Certified System Administrator Sun Certified Network Administratorinženjere.

ITAS je takodje i Microsoft Registered Member, u fazi je dobijanja statusa  Microsoft Certified  Partner. ITAS ima Microsoft sertifikovane kadrove (dvojica zaposlenih imaju Microsoft Certified Profesional status).  Pored sistemske podrške, bavimo se i razvojem softvera. IT Advanced Services projektuje i razvija  softver  baziran na Microsoft i Sun platformama.