Partneri

IT Advanced Services je partner, akreditovani Solution Provider,  kompanije  Sun  Microsystems Inc. (www.sun.com).

Pored razvoja sopstvenih prozvoda ITAS ima razvijenu partnersku saradnju sa više softverskih kompanija, sa kojima zajedno vrši implementaciju njihovih proizvoda. Ovom prilikom pomenućemo samo one za koje cijenimo da su svojim proizvodima od interesovanja Vašoj kompaniji.

ITAS ima veoma razvijenu partnersku saradnju sa kompanijom SAGA doo Beograd (www.saga.com), koja je izmedju ostalog i System Provider kompanije Sun Microsystems.

ITAS takođe partnerski saradjuje sa kompanijom MARAND Inžiniring - Slovenija (www.marand.si), koja je najznačajniji regionalni partner kompanije Sun Microsystems Inc. Pored toga Marand je specijalizovan za razvoj i implementaciju billing rješenja za potrebe kompanija davaoca usluga iz oblasti: energetike, telekomunikacija i ostalih usluga.

ITAS u saradnji sa partnerskom kompanijom EUROPOS Beograd (www.europos.co.rs), ima  spremna informatička rešenja iz oblasti proizvodnje, skladištenja, veleprodaje, maloprodaje, ugostiteljstva, turizma, finansijskog i administrativnog sektora. Rješenja  se odnose na  pojedine segmenate njihovog poslovanja ili na cio poslovni sistem. EUROPOS rješenja su fiskalno i PDV orjentisana.

ITAS je takodje partner  kompanije MEGA Computer Engineering Beograd (www.mega.com), koja je specijalizovana za izradu i implementaciju softvera za Case Management i Document Management sisteme, koji su podrška administraciji u kompanijama i institucijama ikoji služe efikasnijem upravljanju i odlučivanju. Težište kompanije je na izradi cjelovitih integralnih rešenja, orijentisanih ka državnim organima i ustanovama – eGovernment rješenja.

Pored navedenih rješenja ITAS se takodje bavi projektovanjem i implementacijom rješenja iz oblasti geografskih (prostornih) informacionih sistema  - GIS. Naše usluge vam stoje na raspolaganju pri izboru, projektovanju, realizaciji i održavanju geografskih informacionih sistema.  

U prilici smo da za Vašu kompaniju i rukovodeći tim omogućimo prezentaciju putem koje  bismo Vam prezentovali  kompaniju ITAS i naša informatička rješenje.